Masterat

 

Programe de studii

Programul de Masterat tip Bologna, Stil şi performanță în interpretare instrumentală şi vocală, cu limbă de predare română, organizat în cadrul Facultății de Muzică, specializarea Interpretare muzicală – Instrumente şi Canto, domeniul Muzică se desfășoară pe parcursul a 2 ani, patru semestre (120 ECTS), forma de învățămînt, cu frecvență, zi. Studenții acumulează pe parcursul perioadei de studii un ansamblu de cunoştințe și competențe profesionale formatoare și dezvoltatoare în domeniul muzicii instrumentale şi vocale ce vor conduce după finalizarea studiilor la elaborarea și implementarea unor proiecte artistice conforme cu nivelul actual de dezvoltare a societății muzicale actuale.

 

Discipline studiate: Instrument individual, muzică de cameră, acompaniament pian, practică artistică, orchestră, clavecin, citire de partituri, ansamblu de chitare, operă, semantică muzicală, managementul strategic al organizațiilor culturale, antreprenoriat cultural, marketing cultural, muzică veche, analize schenkeriene, sisteme muzicale în secolul XX, bazele managementului organizațiilor culturale, psihologie aplicata, etica afacerilor.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Absolvenții programului de studii S.P.I.I.V. pot ocupa profesii afiliate domeniilor de formare profesională și calificărilor: Artist Instrumentist (solo sau în ansamblu), artist liric (solist sau corist). 

Domeniul de masterat în care se încadrează acest program de studii este Muzică. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de a selecta, combina și utiliza adecvat cunoștințe, abilități și alte achiziții (valori și atitudini), în vederea rezolvării cu succes a situațiilor de muncă sau de învățare specifice domeniului Muzică, precum și pentru dezvoltarea profesională sau personală în condiții de eficacitate și eficiență;de recunoaştere, intonare şi codificare grafică a unor structuri specifice creației muzicale a secolului XX; de descrierea unor tehnici complexe de scriitură si identificarea unor modalităi de exprimare grafică a imaginii auditive în muzica modernă/contemporană; de descriere din punct de vedere istoric şi retoric a fenomenului muzical - compoziție, interpretare şi receptare muzicală. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor ocupații afiliate domeniului Muzică.

 

Discipline studiate: stilistică dirijorală, teorie muzicală, folclor comparat, creație muzicală, jazz etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: referent muzical, dirijor și secretar muzical.

Domeniul de master în care se încadrează acest program de studii este Muzica. Durata studiilor este de 2 ani (120 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe de utilizare a tehnicilor și metodelor privind:
- viziuni proprii asupra psihicului uman;
- analiza metodelor și tehnicilor terapeutice, utilizate în meloterapia individuală și de grup;
- decodificarea corectă a datelor filosofice, psihologice, sociologice și medicale ale folosirii muzicii ca terapie;
- interpretarea unor selecții reprezentative ale metodelor, tehnicilor, materialelor și echipamentelor meloterapeutice;
- adaptarea materialelor muzicale în planul de tratament al clienților;
- definirea abilităților psiho-pedagogice, de interrelaționare cu clienții, necesare în procesul meloterapeutic etc.

 

Discipline studiate: Introducere în meloterapie, Meloterapie activă,  Sisteme de educație muzicală, Meloterapie în psihoterapie, Terapie complementară prin muzică, Acustică medicală, Training de optimizare personală centrat pe dezvoltarea inteligenței emoționale, Meloterapie și medicină, Metode alternative de vindecare, Sisteme de instrumentație în acustică și meloterapie, Improvizație vocală și instrumentală, Terapie muzicală aplicații – prin mișcare și dans, Training de abilitare profesională centrat pe dezvoltarea inteligenței emoționale, Meloterapia și patologia psihiatrică, Etica în meloterapie, Meloterapie clinică, Meloterapia în educația specială, Practica de specialitate.

 

Perspective după finalizarea studiilor: Ilustrator muzical, Asistent de cercetare științifică în muzică.