Licență și Disertație

  Documente necesare:

  1. Cerere de înscriere
  2. Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
  3. Declarație de originalitate 
  4. Certificat de naștere 
  5. Carte de identitate 
  6. Fisa de repertoriu licenta și disertatie (INT, CAN, SPIIV)
  7. Formular pentru proba 1 (pentru Mz)
  8. Fișa lucrării de licență/disertație (completată de student și semnată de profesorul îndrumător, urmând ca după depunere să fie semnată de directorul de departament)

IMPORTANT! Pentru absolvenții ciclului de Licență, fotografiile (2 buc, format ¾, pe hârtie fotografică mată!) se vor depune la secretariat  în momentul ridicării adeverinței de absolvire. Pe verso se vor nota Numele și Prenumele absolventului.  

Metodologie și tematici:

Metodologia specifică de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de la Facultatea de Muzică

Conținuturi licență

Tematici disertație

Cerere alegere temă

 

Recomandări privind redactarea:

 Template lucrare Licență/Disertație

Lucrarile de licenta si disertatie vor fi scanate cu un soft pentru depistarea plagiatului (Turnitin). Acest soft este implementat in platforma de elearning (http://elearning.unitbv.ro) si este disponibil tuturor cadrelor didactice titulare dar si pentru unii studenti (selectati in functie de media finala a anului trecut). Pe platforma de elearning in partea stanga, la sectiunea Documentatie sunt disponibile tutoriale privind utilizarea acestui soft. Cadrele didactice si studentii care au licenta Turnitin pot efectua oricate scanari de documente.

Cf. Hot. Senatului universității din 24.04.2024, pentru asigurarea originalității conținutului lucrărilor de licență / de disertație se va solicita absolvenților completarea unei declarații pe proprie răspundere cu privire la originalitatea conținutului lucrării. Lucrările de absolvire de licență și de disertație sunt supuse analizei de similitudini prin programul Turnitin. Procentul maxim de similitudine acceptat pentru acestea este 15 % din mai multe surse și 5% dintr-o sursă. Procentul va fi calculat excluzând citările dintre ghilimele, excluzând bibliografia, precum și sursele cu o lungime sub 5 cuvinte (vezi exemplu) pentru varianta WORD. Studenții vor verifica coeficientul de similitudine utilizând software-ul antiplagiat Turnitin, ce este integrat in platforma de elearning. Deoarece numărul de licențe Turnitin pentru studenți este limitat, studenții sunt rugati să apeleze la colegii care au primit licență Turnitin.  Lucrările pot fi verificate și de coordonatorii lucrărilor de licență sau disertație (Toate cadrele didactice au licența Turnitin.). Cu o licență Turnitin pot fi făcute oricâte căutari.