Licență și Disertație

Licență și disertație februarie 2022 - ANUNȚ

Date de desfășurare Licență și Disertație februarie 2022

 

 Licență și disertație iunie-iulie 2022

Cerere alegere temă

Licență și Disertație februarie 2022

ANUNȚ

Licență și Disertație iunie-iulie 2021

DATE EXAMENE

 ANUNȚ Înscriere

Examenele de finzalizare de studii  se vor desfășura în perioada 28 iunie - 06 iulie 2021.

Dosarele de înscriere la examenul de finalizare studii, sesiunea de vară 2021, se vor trimite electronic la Secretariatul facultății, la adresa f-muz@unitbv.ro, în perioada 15 iunie - 17 iunie  2021 (Licență și Master Spiiv),  21-23 iunie (Master TAM și Meloterapie).

Dosarul, denumit Numele și prenumele absolventului_denumirea prescurtată a programului de studii_MZ_2021, va cuprinde documentele următoare în format pdf:

  1. Cerere de înscriere (semnată și scanată)
  2. Declarație pe propria răspundere privind prelucrarea datelor cu caracter personal (semnată și scanată)
  3. Declarație de originalitate (semnată și scanată)
  4. Certificat de naștere (scanat și semnat cu Conform cu originalul)
  5. Carte de identitate (scanat și semnat cu Conform cu originalul)
  6. Fișa de repertoriu (pentru Im, Ca și Spiiv) 
  7. Formular pentru proba 1 (pentru Mz)
  8. Fișa lucrării de licență/disertație (completată de student și semnată de profesorul îndrumător, urmând ca după depunere să fie semnată de directorul de departament)

IMPORTANT! Pentru absolvenții ciclului de Licență, fotografiile (2 buc, format ¾, pe hârtie fotografică mată!) se vor depune la secretariat  în momentul ridicării adeverinței de absolvire. Pe verso se vor nota Numele și Prenumele absolventului.  

Examenul se va desfășura conform Metodologiei specifice de organizare și desfășurare a examenului de finalizare a studiilor pentru programele de studii universitare de la Facultatea de Muzică

Lucrările de licență și disertație se vor depune electronic, în format pdfprin încărcarea pe platforma de e-learning a universității, cu cel puțin 5 zile înainte de data la care este programată prima probă de examen, într-o secțiune creată special pentru promoția curentă, împreună cu fișa lucrării care va avea semnătura scanată a coordonatorului științific, raportul Turnitin și declarația de originalitate (semnată și scanată).

Alte informații:

Metodologie finalizare studii (Licență/Disertație)

Conținuturi examen Licență 2021

Tematici examen Disertație 2021

 Template lucrare Licență/Disertație - UT Sans

Template Times New Roman