Informații pentru admitere

Muzica admitere licenta.jpg  

Comunicarea se va face exclusiv prin intermediul adresei de e-mail cu care v-ați înscris.

 

Metodologie Admitere 2021-2022

Calendar admitere

LICENTA: informatii importante referitoare la sustinerea probelor admiterii
 
MASTERAT: informatii importante referitoare la sustinerea probelor admiterii

 

La această sesiune de admitere, comunicarea se face exclusiv prin intermediul adresei de email cu care v-ați înscris.

 

Modele solfegii examen admitere

Calendar pregătire pentru examenul de teorie

Link: https://bbb.unitbv.ro/anc-hdh-uqz-og6

 

Muzică - probe practice ON-LINE

 • 40% Media Probei I eliminatorie - Proba de interpretare - fie la un instrument, fie vocal – a unei piese muzicale propuse de candidat
  Nota minimă de trecere este 5 (cinci).
  Observații:
  a) instrumentul poate fi și dintre instrumentele folclorice;
  b) execuția instrumentală sau vocală este fără acompaniament.
 • 60 % Media Probei II - Teoria muzicii-Solfegiu
  Nota minimă de trecere este 5 (cinci).
  Observații:
  a) Execuția la prima vedere a unui solfegiu unic – de dificultate medie – în tonalități până la două alterații, în măsurile de 2, 3 sau 4 pătrimi, de factură tonală, cu intervale de până la decimă inclusiv, cu ritm sincopat și contratimpat;
  b) Analiză teoretică orală, bazată pe elementele teoretice: teoria tonalității, metrică, intervale caracteristice, cromatisme, ritm sincopat și contratimpat.

 

La medii egale, departajarea se face înfuncție de:
 1. Nota obținută la Proba I eliminatorie - Proba de interpretare;
 2. Nota obținută la Proba II - Teoria muzicii-Solfegiu
 3. Media obținută la bacalaureat.

 

Interpretare Muzicală Instrumente - probe practice ON-LINE
 • 50% Media Probei I eliminatorie - Recital instrumental
  Nota minimă de trecere este 5 (cinci).
 • 25% Media Probei II - Tehincă instrumentală 
  Nota minimă de trecere este 5 (cinci).
 • 25% Media Probei III - Teoria Muzicii, Solfegiu
  Nota minimă de trecere este 5 (cinci).

 

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Nota obținută la Proba I Eliminatorie - Recital instrumental;
 2. Nota obținută la Proba de Tehnică instrumentală;
 3. Media obținută la Proba de Teoria muzicii, Solfegiu.

 

Interpretare Muzicală Canto - probe practice ON-LINE
 • 50% Media Probei I eliminatorie - Tehnică vocală
  Nota minimă de trecere este 5 (cinci).
 • 25% Media Probei II - Interpretare artistică
  Nota minimă de trecere este 5 (cinci).
 • 25% Media Probei III - Teoria Muzicii, Sofegiu
  Nota minimă de trecere este 5 (cinci).

 

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Nota obținută la Proba I Eliminatorie - Tehnică vocală;
 2. Nota obținută la Proba II - Interpretare artistică;
 3. Media obținută la Proba de Teoria muzicii, Solfegiu.

Taxe școlarizare

Taxe înscriere

Candidați scutiți de taxă

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Stil și Performanță în Interpretarea Instrumentală și Vocală (IF) - Probe practice ON-LINE
 • 90% Media Probei I – Recital vocal/instrumental - Nota minimă de trecere este 6 (șase).
 • 10% Media Probei II – Interviu: expunere liberă a motivației alegerii direcției de Masterat - Nota minimă de trecere este 6 (șase).

 

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Nota obținută la Proba I  - Recital;
 2. Nota obținută la Proba II - Interviu;
 3. Media obținută la Bacalaureat.

 

Tehnica și Arta Muzicală în secolul XX (IF) - Probe ON-LINE
 • 50% Media Probei I - probă de interviu privitor la cunoștințele muzicale fundamentale și de specialitate (oral) - Nota minimă de trecere este 6 (șase).
 • 50% Media obținută la examenul de licență - Nota minimă de trecere este 6 (șase).

 

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Nota obținută la proba I - Interviu;
 2. Media obținută în timpul anilor de studii la ciclul de licență;
 3. Media obținută la Bacalaureat.

 

Tematica probei de cunoștințe fundamentale și de specialitate

1. Aspecte evolutive ale modalismului în muzica din antichitate până în sec. XIX;
2. Relația consonanță-disonanță în evoluția gândirii muzicale de până la începutul sec. XX;
3. Devenirea parametrului metro-ritmic în muzica europeană din Evul Mediu până la începutul sec. XX;
4. Evoluția formei muzicale sonată de la începuturile acesteia şi până la sfârşitul sec. XIX;
5. Principii estetice şi de creație în Romantism – genuri, forme şi limbaj muzical;
6. Principii estetice şi de creație în Clasicism – genuri, forme şi limbaj muzical;
7. Principii estetice şi de creație în Baroc – genuri, forme şi limbaj muzical;
8. Relația dintre autonomie şi determinism în muzica instrumentală cu şi fără program;

 
Meloterapie (IF + IFR)- probe practice ON-LINE
 • 50% Media Probei I – Proba  de interviu cu privire la cunostintele legate de relația dintre muzică și medicină prin prisma impactului acesteia asupra psihicului uman. Proba orală. Nota minimă de trecere este 6 (șase).
 • 50% Media Probei II – Nota obținută la examenul de licență. Nota minimă de trecere este 6 (șase).

 

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Nota obținută la Proba I - Interviu;
 2. Media obținută în timpul anilor de studii la ciclul de licență;
 3. Media obținută la Bacalaureat.

 

Tematica probei de cunoștințe

1. Substratul psiho-neuro-fiziologic al efectului muzicii
2. Meloterapia o nouă profesie
3. Muzica şi medicina - domenii înrudite
4. Factorii psiho-socio-culturali implicați în preferințele muzicale
5. Impactul limbajului muzical asupra ascultătorului

Taxe școlarizare

Taxe înscriere

Detalii privind achitarea taxei de înscriere

Candidați scutiți de taxă

Acte înscriere

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Criterii de admitere

Pentru domeniul MUZICĂ, filierele în cadrul cărora se pot desfăşura studiile universitare de doctorat sunt:

 • doctoratul ştiințific
 • doctoratul profesional.


1. Examenul de admitere în specialitate
Admiterea pentru domeniul Muzică cuprinde trei tipuri de probe de specialitate: scris, oral, practic (interpretativ).

2. Conținutul probelor de specialitate:

a) Pentru doctoratul științific:

1. Istoria muzicii şi a stilurilor (probă scrisă);
2. Prezentarea proiectului temei de doctorat (probă orală).

b) Pentru doctoratul profesional (direcţia de cercetare Interpretare muzicală):

1. Un microrecital reprezentativ, cu o durată cuprinsă între 30-40 de minute;
2. Prezentarea proiectului temei de doctorat (probă orală).

3. Media finală de admitere la doctoratul în domeniul MUZICĂ reprezintă media aritmetică între:

• media obținută la examenul de admitere în specialitate (media celor două probe de specialitate);
• media examenului de licență;
• media examenului de disertație (unde este cazul).

Taxe de școlarizare
 • Taxa de școlarizare/an – 6000 lei

 

Probe admitere doctorat       Află mai multe pe admitere.unitbv.ro