Licență

 

Programe de studii

Programul de studii face parte din domeniul de licență MUZICĂ. Durata studiilor este de 3 ani (180 credite ECTS).
Studenții dobândesc competențe de operare cu limbajul muzical prin înțelegerea, analizarea și interpretarea morfologică și sintactică a diferitelor lucrări muzicale sub aspectul formei și a tehnicilor de scriitură specifice unor genuri, compozitori și epoci stilistice; precum și de interpretare expresivă, cu valențe estetice, a unui repertoriu vocal și instrumental, variat stilistic;

 

Discipline studiate: Teoria muzicii, Istoria muzicii, Forme și analize muzicale, Estetică muzicală, Folclor muzical, Armonie, Polifonie, Dirijat și Ansamblu coral, Canto coral, Pian complementar, Instrument secundar, Educarea auzului muzical, Citire de partituri, Sisteme de educație muzicală, Interpretare vocală/instrumentală : muzică tradițională-folclorică / muzică ușoară, Analize muzicale aplicate, Transcripții, reducții și aranjamente muzicale Tehnica cercetării științifice, Introducere în managementul artistic, Informație muzicală computerizată, etc.

 

Finalizarea studiilor oferă o pregătire de specialitate complexă – teoretică și practică – în vederea dezvoltării unei cariere profesionale, în următoarele domenii de activitate: maestru de cor și referent muzical.

 

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Muzică. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc aptitudini de interpretarea vocală în stilul clasic  și dezvolta aptitudini psiho-fizico-emotionale necesare întelegerii artei.

 

Discipline studiate: canto, lied-oratoriu, miscare scenică, arta actorului, clasa de operă, machiaj artistic, fonetică germană și franceză cântată, literatură vocală și istoria operei.

 

Perspective după finalizarea studiilor: (a) Artist liric (solist/corist) în: Instituțiile de Operă naționale sau internaționale, în filarmonici și/sau formații cameral-vocale, și/sau artist liber profesionist.

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Muzică. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în ceea ce priveşte dezvoltarea calităților psiho-fizice, formarea artistică, dezvoltarea creativității interpretative, pregătirea multilaterală pentru o carieră solistică, precum şi perfecționarea tehnicii instrumentale superioare şi a capacității de utilizare nuanțată a expresiei şi virtuozității instrumentale. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul interpretării şi pedagogiei muzicale.

 

Discipline studiate: interpretare – Instrument, Teoria muzicii, Armonie, Polifonie, Istoria muzicii, Forme și analize muzicale, etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: solist instrumentist sau artist instrumentist în filarmonici, formații camerale, precum și acompaniator.

Domeniul de licență în care se încadrează acest program de studii este Muzică. Durata studiilor este de 4 ani (240 de credite ECTS). Studenții dobândesc competențe în ceea ce priveşte dezvoltarea calităților psiho-fizice, formarea artistică, dezvoltarea creativității interpretative, pregătirea multilaterală pentru o carieră solistică, precum şi perfecționarea tehnicii instrumentale superioare şi a capacității de utilizare nuanțată a expresiei şi virtuozității instrumentale. Finalizarea acestui program de studii le permite absolvenților abordarea mai multor profesii în domeniul interpretării şi pedagogiei muzicale.

 

Discipline studiate: interpretare – Instrument, Teoria muzicii, Armonie, Polifonie, Istoria muzicii, Forme și analize muzicale, etc.

 

Perspective după finalizarea studiilor: solist instrumentist sau artist instrumentist în filarmonici, formații camerale, precum și acompaniator.