Burse

Tipuri de burse       Regulamentul de acordare a burselor        Vezi lista bursierilor

Program Euro 200 

Anunț ajutor ocazional 2019

Calcul burse de merit sem. 2

Informare burse de merit sem. 2

                                                                        Calcul burse de merit                                                                     

Calcul burse sociale

 

 

Criterii de acordare și departajare în caz de medii egale

La nivelul facultății s-au acordat următoarele categorii de burse:

DOMENIUL UNIVERSITAR DE LICENȚĂ

A. Burse pentru stimularea performanței academice:

  • 1 bursă de performanță știițifică
  • 16 burse de merit

B. Burse pentru susținerea financiară a studenților cu venituri reduse:

  • 10 burse sociale
  • 7 burse sociale ocazionale


DOMENIUL UNIVERSITAR DE MASTER

  • A. 5 burse de merit
  • B. 2 burse sociale

 

Criterii de acordare și departajare în caz de medii egale.

Conform regulamentului de acordare a burselor, fondul alocat facultății după numărul de studenți, este distribuit pe cicluri, programe de studii și respectiv ani de studii, conform numărului de studenți inmatriculați.
In cazul programelor de studii, respectiv a anilor de studii, unde nu sunt indeplinite condițiile de acordare a burselor (pragul minimal de medie stabilit de comisie conform legislației și regulamentului de acordare a burselor), suma revenită se redistribuie programelor de studii aflate în deficit de fond după numărul de studenți bursieri eligibili.
In cazul mediilor egale, departajarea bursierilor se face in funcție de programe de studii, după cum urmează:
- media anului precedent (ani superiori)
- dovezi ale activității cultural-artistice suplimentare (în afara obligațiilor profesionale, conform fișelor de instrument/canto și practică artistică)
- rezultatele obținute la disciplinele de specialitate ale programului de studiu

Informații privind bursa de ajutor social (vezi site unitbv.ro, documentele universității, via regulamentul de acordare a burselor și alte forme de ajutor social.)