Rezultatele cercetării

Ne propunem să valorificăm resursele existente la nivelul facultății noastre și să explorăm noi teme cu un potențial ridicat de inovare.

• Conferința Internațională ȘTIINȚA MUZICII – EXCELENȚĂ ÎN PERFORMANȚĂ, Ediția a VII-a, 22 – 25 Noiembrie 2017, Brașov, Facultatea de Muzică, Departamentul de Interpretare și Pedagogie Muzicală

pdfPDF – 2017 Stiinta muzicii – Caiet program

Bulletin of the TRANSILVANIA UNIVERSITY OF BRASOV • VOL. 10 (59) SERIES VIII, PERFORMING ARTS

Revista studențească PRO MUSICA, realizată de către studenții Facultății de Muzică

Activitate artictică

pdfActivitate artistică 2017

pdfActivitate artistică 2016

pdfManifestări artistice 2015