Condiții de admitere

Muzică - probe practice
 • 40% Media Probei I eliminatorie - Proba de interpretare - fie la un instrument, fie vocal – a unei piese muzicale propuse de candidat
  Nota minimă de trecere este 5 (cinci).
  Observații:
  a) instrumentul poate fi și dintre instrumentele folclorice;
  b) execuția instrumentală sau vocală este fără acompaniament.
 • 60 % Media Probei II - Teoria muzicii-Solfegiu
  Nota minimă de trecere este 5 (cinci).
  Observații:
  a) Execuția la prima vedere a unui solfegiu unic – de dificultate medie – în tonalități până la două alterații, în măsurile de 2, 3 sau 4 pătrimi, de factură tonală, cu intervale de până la decimă inclusiv, cu ritm sincopat și contratimpat;
  b) Analiză teoretică orală, bazată pe elementele teoretice: teoria tonalității, metrică, intervale caracteristice, cromatisme, ritm sincopat și contratimpat.

 

La medii egale, departajarea se face înfuncție de:
 1. Nota obţinută la Proba I eliminatorie - Proba de interpretare;
 2. Nota obţinută la Proba II - Teoria muzicii-Solfegiu
 3. Media obţinută la bacalaureat.

 

Interpretare Muzicală Instrumente - probe practice
 • 50% Media Probei I eliminatorie - Recital instrumental
  Nota minimă de trecere este 5 (cinci).
 • 25% Media Probei II - Tehincă instrumentală şi Citire la prima vedere
  Nota minimă de trecere este 5 (cinci).
 • 25% Media Probei III - Teoria Muzicii, Solfegiu, Dicteu muzical
  Nota minimă de trecere este 5 (cinci).

 

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Nota obţinută la Proba I Eliminatorie - Recital instrumental;
 2. Nota obţinută la Proba de Tehnică instrumentală și citire la prima vedere;
 3. Media obţinută la Proba de Teoria muzicii, Solfegiu, Dicteu muzical.

 

Interpretare Muzicală Canto - probe practice
 • 50% Media Probei I eliminatorie - Tehnică vocală
  Nota minimă de trecere este 5 (cinci).
 • 25% Media Probei II - Interpretare artistică
  Nota minimă de trecere este 5 (cinci).
 • 25% Media Probei III - Teoria Muzicii, Sofegiu, Dicteu muzical
  Nota minimă de trecere este 5 (cinci).

 

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Nota obţinută la Proba I Eliminatorie - Tehnică vocală;
 2. Nota obţinută la Proba II - Interpretare artistică;
 3. Media obţinută la Proba de Teoria muzicii, Solfegiu, Dicteu muzical.

 

Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 

 • Programul de studii – Muzică:  3.000 de lei/an
 • Programul de studii – Interpretare Muzicală – Instrumente:  5.500 de lei/an
 • Programul de studii – Interpretare Muzicală – Canto:  5.500 de lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita la casieria din corpul T (Bd Eroilor nr. 25 – la parter) sau prin OP.  Click aici pentru detalii OP

 

Modele solfegii

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Concurs de admitere

Stil și Performanță în Interpretarea Instrumentală și Vocală (IF) - Probe practice
 • 90% Media Probei I – Recital - Nota minimă de trecere este 5 (cinci).
 • 10% Media Probei II – Interviu: expunere liberă a motivației alegerii direcției de Masterat - Nota minimă de trecere este 5 (cinci).

 

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Nota obținută la Proba I  - Recital;
 2. Nota obținută la Proba II - Interviu;
 3. Media obținută la Bacalaureat.

 

Tehnica și Arta Muzicală în secolul XX (IF) - Probe practice:
 • 50% Media Probei de cunoștințe muzicale fundamentale și de specialitate (probă orală) - Nota minimă de trecere este 5 (cinci).
 • 50% Media Interviu pe baza proiectului de formare profesională personală a candidatului (probă orală) - Nota minimă de trecere este 5 (cinci).

 

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Nota obținută la proba de cunoștințe (proba I);
 2. Nota obținută la Proba II - interviu;
 3. Media obținută la Bacalaureat.

 

Tematica probei de cunoștințe fundamentale și de specialitate

1. Aspecte evolutive ale modalismului în muzica din antichitate până în sec. XIX;
2. Relația consonanță-disonanță în evoluția gândirii muzicale de până la începutul sec. XX;
3. Devenirea parametrului metro-ritmic în muzica europeană din Evul Mediu până la începutul sec. XX;
4. Evoluția formei muzicale sonată de la începuturile acesteia şi până la sfârşitul sec. XIX;
5. Principii estetice şi de creație în Romantism – genuri, forme şi limbaj muzical;
6. Principii estetice şi de creație în Clasicism – genuri, forme şi limbaj muzical;
7. Principii estetice şi de creație în Baroc – genuri, forme şi limbaj muzical;
8. Relația dintre autonomie şi determinism în muzica instrumentală cu şi fără program;

 
Meloterapie (IF + IFR)- probe practice
 • 50% Media Probei I – Proba de cunostinte privind relația dintre muzică și medicină prin prisma impactului acesteia asupra psihicului uman. Proba orală. Nota minimă de trecere este 5 (cinci).
 • 50% Media Probei II – Interviu pe baza proiectului referitor la motivația alegerii profesiei de meloterapeut. Nota minimă de trecere este 5 (cinci).

 

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Nota obținută la Proba I - Proba de cunoștințe;
 2. Nota obținută la Proba II - Interviu;
 3. Media generală de licență.

 

Tematica probei de cunoștințe

1. Substratul psiho-neuro-fiziologic al efectului muzicii
2. Meloterapia o nouă profesie
3. Muzica şi medicina - domenii înrudite
4. Factorii psiho-socio-culturali implicați în preferințele muzicale
5. Impactul limbajului muzical asupra ascultătorului

Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Stil și Performanță în Interpretarea Instrumentală și Vocală (SPIIV) IF – 5.500 lei/an
 • Tehnica și Arta Muzicală în secolul XX (TAM) IF – 3.000 lei/an
 • Meloterapie IF – 3.000 lei/an
 • Meloterapie IFR – 3.300 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP. Detalii aici
Sau la casieria din corpul T (Bd Eroilor nr. 25 – la parter).

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Criterii de admitere

Pentru domeniul MUZICĂ, filierele în cadrul cărora se pot desfăşura studiile universitare de doctorat sunt:

 • doctoratul ştiințific
 • doctoratul profesional.


1. Examenul de admitere în specialitate
Admiterea pentru domeniul Muzică cuprinde trei tipuri de probe de specialitate: scris, oral, practic (interpretativ).

2. Conținutul probelor de specialitate:

a) Pentru doctoratul științific:

1. Istoria muzicii şi a stilurilor (probă scrisă);
2. Prezentarea proiectului temei de doctorat (probă orală).

b) Pentru doctoratul profesional (direcţia de cercetare Interpretare muzicală):

1. Un microrecital reprezentativ, cu o durată cuprinsă între 30-40 de minute;
2. Prezentarea proiectului temei de doctorat (probă orală).

3. Media finală de admitere la doctoratul în domeniul MUZICĂ reprezintă media aritmetică între:

• media obținută la examenul de admitere în specialitate (media celor două probe de specialitate);
• media examenului de licență;
• media examenului de disertație (unde este cazul).

Taxe de școlarizare
 • Taxa de școlarizare/an – 6000 lei

 

Probe admitere doctorat       Află mai multe pe admitere.unitbv.ro