Condiții de admitere

Muzică - probe practice
 • 40% Media Probei I eliminatorie - Proba de interpretare - fie la un instrument, fie vocal – a unei piese muzicale propuse de candidat
  Nota minimă de trecere este 5 (cinci).
  Observații:
  a) instrumentul poate fi și dintre instrumentele folclorice;
  b) execuția instrumentală sau vocală este fără acompaniament.
 • 60 % Media Probei II - Teoria muzicii-Solfegiu
  Nota minimă de trecere este 5 (cinci).
  Observații:
  a) Execuția la prima vedere a unui solfegiu unic – de dificultate medie – în tonalități până la două alterații, în măsurile de 2, 3 sau 4 pătrimi, de factură tonală, cu intervale de până la decimă inclusiv, cu ritm sincopat și contratimpat;
  b) Analiză teoretică orală, bazată pe elementele teoretice: teoria tonalității, metrică, intervale caracteristice, cromatisme, ritm sincopat și contratimpat.

 

La medii egale, departajarea se face înfuncție de:
 1. Nota obţinută la Proba I eliminatorie - Proba de interpretare;
 2. Nota obţinută la Proba II - Teoria muzicii-Solfegiu
 3. Media obţinută la bacalaureat.

 

Interpretare Muzicală Instrumente - probe practice
 • 50% Media Probei I eliminatorie - Recital instrumental
  Nota minimă de trecere este 5 (cinci).
 • 25% Media Probei II - Tehincă instrumentală şi Citire la prima vedere
  Nota minimă de trecere este 5 (cinci).
 • 25% Media Probei III - Teoria Muzicii, Solfegiu, Dicteu muzical
  Nota minimă de trecere este 5 (cinci).

 

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Nota obţinută la Proba I Eliminatorie - Recital instrumental;
 2. Nota obţinută la Proba de Tehnică instrumentală și citire la prima vedere;
 3. Media obţinută la Proba de Teoria muzicii, Solfegiu, Dicteu muzical.

 

Interpretare Muzicală Canto - probe practice
 • 50% Media Probei I eliminatorie - Tehnică vocală
  Nota minimă de trecere este 5 (cinci).
 • 25% Media Probei II - Interpretare artistică
  Nota minimă de trecere este 5 (cinci).
 • 25% Media Probei III - Teoria Muzicii, Sofegiu, Dicteu muzical
  Nota minimă de trecere este 5 (cinci).

 

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Nota obţinută la Proba I Eliminatorie - Tehnică vocală;
 2. Nota obţinută la Proba II - Interpretare artistică;
 3. Media obţinută la Proba de Teoria muzicii, Solfegiu, Dicteu muzical.

 

Taxe

Taxa de înscriere: 200 de lei
Taxa de școlarizare: 

 • Programul de studii – Muzică:  3.000 de lei/an
 • Programul de studii – Interpretare Muzicală – Instrumente:  5.500 de lei/an
 • Programul de studii – Interpretare Muzicală – Canto:  5.500 de lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita la casieria din corpul T (Bd Eroilor nr. 25 – la parter) sau prin OP.  Click aici pentru detalii OP

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

Concurs de admitere

Stil și Performanță în Interpretarea Instrumentală și Vocală (SPIIV) (IF) - Probe practice
 • 90% Media Probei I – Recital - Nota minimă de trecere este 5 (cinci).
 • 10% Media Probei II – Interviu: expunere liberă a motivației alegerii direcției de Masterat - Nota minimă de trecere este 5 (cinci).

 

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Nota obţinută la Proba I Eliminatorie - Tehnică vocală;
 2. Nota obţinută la Proba II - Interpretare artistică;
 3. Media obţinută la Proba de Teoria muzicii, Solfegiu, Dicteu muzical.

 

Tehnica și Arta Muzicală în secolul XX (TAM) (IF) - Probe practice:
 • 50% Media Probei de cunostinte muzicale fundamentale si de specialitate (probă orală) - Nota minimă de trecere este 5 (cinci).
 • 50% Media Interviu pe baza proiectului de formare profesională personală a candidatului (probă orală) - Nota minimă de trecere este 5 (cinci).

 

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Nota obţinută la Proba I Eliminatorie - Recital instrumental;
 2. Nota obţinută la Proba de Tehnică instrumentală si citire la prima vedere;
 3. Media obţinută la Proba de Teoria muzicii, Solfegiu, Dicteu muzical.

 

Tematica probei de cunoștințe fundamentale și de specialitate

1. Aspecte evolutive ale modalismului în muzica din antichitate până în sec. XIX;
2. Relația consonanță-disonanță în evoluția gândirii muzicale de până la începutul sec. XX;
3. Devenirea parametrului metro-ritmic în muzica europeană din Evul Mediu până la începutul sec. XX;
4. Evoluția formei muzicale sonată de la începuturile acesteia şi până la sfârşitul sec. XIX;
5. Principii estetice şi de creație în Romantism – genuri, forme şi limbaj muzical;
6. Principii estetice şi de creație în Clasicism – genuri, forme şi limbaj muzical;
7. Principii estetice şi de creație în Baroc – genuri, forme şi limbaj muzical;
8. Relația dintre autonomie şi determinism în muzica instrumentală cu şi fără program;

 
Meloterapie (MELO) (IF + IFR)- probe practice
 • 50% Media Probei I – Proba de cunostinte privind relația dintre muzică și medicină prin prisma impactului acesteia asupra psihicului uman. Proba orală. Nota minimă de trecere este 5 (cinci).
 • 50% Media Probei II – Interviu pe baza proiectului referitor la motivația alegerii profesiei de meloterapeut. Nota minimă de trecere este 5 (cinci).

 

La medii egale, departajarea se face în funcție de:
 1. Nota obţinută la Proba I - Proba de cunoștințe;
 2. Nota obţinută la Proba II - Interviu;
 3. Media generală de licență.

 

Tematica probei de cunoștințe

1. Substratul psiho-neuro-fiziologic al efectului muzicii
2. Meloterapia o nouă profesie
3. Muzica şi medicina - domenii înrudite
4. Factorii psiho-socio-culturali implicaţi în preferinţele muzicale
5. Impactul limbajului muzical asupra ascultătorului

Taxe
 • Taxa de înscriere: 200 lei
 • Stil și Performanță în Interpretarea Instrumentală și Vocală (SPIIV) IF – 5.500 lei/an
 • Tehnica și Arta Muzicală în secolul XX (TAM) IF – 3.000 lei/an
 • Meloterapie IF – 3.000 lei/an
 • Meloterapie IFR – 3.300 lei/an

Taxa de școlarizare se poate achita prin OP. Detalii aici
Sau la casieria din corpul T (Bd Eroilor nr. 25 – la parter).

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro

 

 

Criterii de admitere

Pentru domeniul MUZICĂ, filierele în cadrul cărora se pot desfăşura studiile universitare de doctorat sunt:

 • doctoratul ştiințific
 • doctoratul profesional.


1. Examenul de admitere în specialitate
Admiterea pentru domeniul Muzică cuprinde trei tipuri de probe de specialitate: scris, oral, practic (interpretativ).

2. Conținutul probelor de specialitate:

a) Pentru doctoratul științific:

1. Istoria muzicii şi a stilurilor (probă scrisă);
2. Prezentarea proiectului temei de doctorat (probă orală).

b) Pentru doctoratul profesional (direcţia de cercetare Interpretare muzicală):

1. Un microrecital reprezentativ, cu o durată cuprinsă între 30-40 de minute;
2. Prezentarea proiectului temei de doctorat (probă orală).

3. Media finală de admitere la doctoratul în domeniul MUZICĂ reprezintă media aritmetică între:

• media obținută la examenul de admitere în specialitate (media celor două probe de specialitate);
• media examenului de licență;
• media examenului de disertație (unde este cazul).

Taxe de școlarizare
 • Taxa de școlarizare/an – 6000 lei

 

Află mai multe pe admitere.unitbv.ro